Tenotomija

Tenotomija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Tenotomija, presecanje, zasecanje tetive, ponekad se izvodi da bi se produžila.