Terapija endokrina

Terapija, endokrina – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Terapija, endokrina, lečenje bolesti putem davanja određenih hormona.