Terapija grupna

Terapija, grupna – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Terapija, grupna, psihijatrijsko lečenje više pacijenata istovremeno duševnim delovanjem.