Test benzidinski

Test, benzidinski – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Test, benzidinski, test koji ukazuje na prisustvo krvi.