Test koncentracija-dilucija

Test, koncentracija-dilucija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Test, koncentracija-dilucija, test kojim se utvrđuje adekvatnost bubrežne funkcije u koncentrisanju i razblaženju mokraće.