Test Macinijev

Test, Macinijev – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Test, Macinijev, test na sifilis. test, Mantuov, Mantu-proba, test kožne osetljivosti na tu- berkulozu.