Tetiva

Tetiva – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Tetiva, fibrozni nerastegljivi deo mišića koji se pruža do njegovog pripoja za kost.