Tkivo

Tkivo – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Tkivo, skup ćelija koje su slične po vrsti.