Toksoid

Toksoid – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Toksoid, toksin koji je inaktivisan, a zadržava svoje spotorakocenteza, punkcija grudne duplje iglom da bi se izvukla nakupljena tečnost.