Transferencija

Transferencija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Transferencija, osećanje naklonosti i ljubavi, neraspoloženja ili mržnje, koje pacijent ispoljava prema svom psihijatru.