Transfuziona reakcija

Transfuziona reakcija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Transfuziona reakcija, reakcija prouzrokovana davanjem inkompatibilne, nepodudarne krvi.

Reakcija, transfuziona – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Reakcija, transfuziona, simptomi koji se javljaju kod primaoca krvi a koji su prouzrokovani transfuzijom inkopatibilne krvi.