Trihinoza

Trihinoza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Trihinoza, parazitamo oboljenje koje zahvata mišiće, a dovodi do muke, povraćanja, vrtoglavice i dijareje. Prouzrokovano je unošenjem u organizam zagađene šunke ili svinjskog mesa.