Trikuspidan

Trikuspidan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Trikuspidan, onaj što poseduje tri zaliska, kao što je trikuspidna valvula srca.