Trudnoća abdominalna

Trudnoća, abdominalna – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Trudnoća, abdominalna, trudnoća u kojoj se embrion razvija unutar trbušne duplje, a ne u materici.