Uho spoljašnje

Uho spoljašnje – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Uho spoljašnje, ušna školjka i kanal koji vodi do bubne opne.