Urografija

Urografija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Urografija, snimak mokraćnog sistema načinjen rendgenskim zracima.