Urološke ordinacije Novi Sad – Privatna urološka ordinacija Novi Sad – Urolog Novi Sad

Urološke ordinacije Novi Sad – Urološka ordinacija Uromedica NS

Poliklinika Uromedica NS

Oblasti kojima se bavi poliklinika Uromedica NS su urologija, ginekologija, interna medicina, onkologija, vaskularna hirurgija i opšta hirurgija.