Vakcina Sejbinova

Vakcina, Sejbinova – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Vakcina, Sejbinova, oralna vakcina koja se daje radi sprečavanja oboljenja od dečje paralize.