Valvula pulmonalna

Valvula, pulmonalna – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Valvula, pulmonalna, srčana valvula smeštena na izlasku iz desne komore.