Valvula trikuspidna

Valvula, trikuspidna – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Valvula, trikuspidna, srčana valvula smeštena između desne pretkomore i desne komore.