Ventrikulus

Ventrikulus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ventrikulus, šupljina ili džep, kao što je na primer šupljina komore srca.