Vilice

Vilice – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Vilice, kosti koje sačinjavaju usta. Gornja vilica je maksila; donja vilica se naziva mandibula.