Zapremina krvi

Zapremina krvi – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Zapremina krvi, količina krvi koja cirkuliše kroz krvne sudove.