Zavodi Novi Sad

Zavodi Novi Sad – Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Novi Sad

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika, Futoška 121, 21000 Novi Sad, 021 6624-150

Zavodi Novi Sad – Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata

Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata, Sime Milutinovića 6, 21000 Novi Sad, 021 450-016

Zavodi Novi Sad – Dispanzer za saobraćajnu medicinu Signal

Dispanzer za saobraćajnu medicinu Signal, Trg carice Milice 10, 21000 Novi Sad, 021 422-699

Zavodi Novi Sad – Zavod za transfuziju krvi

Zavod za transfuziju krvi, Futoška 121, 21000 Novi Sad, 021 422-255

Zavodi Novi Sad – Pasterov zavod Novi Sad

Pasterov zavod Novi Sad, Hajduk Veljkova 1-9, 21000 Novi Sad, 021 4880-444