Živac

Živac – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Živac, vidi nerv.

Nerv, živac – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Nerv, živac, struktura koja prenosi impulse i stimuluse do mozga i kičmene moždine i isto tako u suprotnom pravcu.