Žutica opstruktivna

Žutica, opstruktivna – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Žutica, opstruktivna, žutica koja je prouzrokovana blokiranjem isticanja žuči iz žučnih puteva u creva.