Tanko crevo – glavne funkcije tankog creva

Šta je to tanko crevo?

Tanko crevo je deo crevnog (intestinalnog) trakta koji se proteže od dvanaestopalačnog creva, odnosno duodenuma (koje je smešteno neposredno iza želuca), do spoja sa debelim crevom kod ileocekalne valvule koja se nalazi u desnom donjem delu abdomena.

Koliko je dugo tanko crevo?

Ako bi se izvijugano tanko crevo ispravilo, ono bi približno bilo dugačko oko sedam metara.

U čemu se sastoji glavna funkcija tankog creva?

Glavna funkcija tankog creva se sastoji u razlaganju različitih unetih hranljivih materija u njihove osnovne komponente putem sekrecije izvesnih hemijskih materija koje se nazivaju enzimi, a to omogućava da se hranjive materije zatim apsorbuju kroz sluzokožnu membranu. Hranljivi sastojci zatim ulaze u sastav limfe i krvi te dalje putuju ka jetri, gde trpe dalje izmene radi krajnjeg iskorišćavanja od strane tkiva organizma. Prema tome, rad tankog creva se prisajedinjuje opštem opticaju sokova u telu.

U kakvom se obliku apsorbuju hranjive materije kroz zid tankog creva?

Hranljive materije se apsorbuju kroz zid tankog creva u obliku ugljenih hidrata (šećeri), masti i proteina. Hemijski sastojci hranjivih materija kao što su natrijum, kalijum, hloridi, kalcijum, gvožđe, fosfor i tako dalje, takođe se apsorbuju kroz sluznicu tankog creva.

Da li se i voda apsorbuje kroz sluznicu tankog creva?

Da.

Da li je tanko crevo neophodno za život?

Da, pošto je ono glavni deo trakta gde se vrši apsorbovanje (upijanje) hranjivih sastojaka i raznih hemijskih materija. Ipak, najmanje polovina tankog creva se može ukloniti ukoliko je potrebno u slučaju oboljenja, a preostali njegov deo će biti u stanju da održava normalnu ishranu i varenje.