Teorija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Teorija, verovatna naučna ideja, saznanje. Supr. praksa.

Preporuka strane: