Terapeutika – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Terapeutika, nauka o lečenju bolesti (opšta ili specijalna).

Preporuka strane: