Terapija svetlosnim zracima

Kako se svetlost koristi u lečenju pacijenata?

Ultravioletni svetlosni zraci se široko koriste u lečenju izvesnih oboljenja kože.

Mogu li se ultraljubičasti zraci koristiti bez lekarskog nadzora?

Ne. To je vrlo opasno pošto može doći do jakih opekotina i oštećenja tkiva kao rezultat nepravilne upotrebe.

Da li ultraljubičaste lampe koje se prodaju u parfimerijama emituju mnogo ultraljubičastih rakova?

Ne. To su obično slabi instrumenti koji ne emituju ni tip ni količinu zraka potrebnih za odgovarajuću terpaiju. Pa ipak ni njihovo korišćenje nije bez opasnosti pošto njihova prekomerna upotreba može dovesti do opekotina na očima, koži i drugde.