Terapija vodom (Hidroterapija)

Šta je hidroterapija?

To je vrsta fizikalne terapije kod koje se koristi voda.

Kakve su koristi od hidroterapije?

Bazeni za plivanje, strujne kade, topli tuševi i kade su odlično sredstvo za smanjenje spazma i povećanje priliva krvi u razne delove organizma.

Da li je hidroterapija korisna posle terapije poliomielitisa?

Da. Plivanje relaksira mišiće i omogućuje efikasnije korišćenje onih koji imaju slabiju funkciju. Iznenađujuće je koliko je pobolj­šanje pokreta kad se delimično paralizovan pacijent stavi u bazen da bi plivao.

Hoće li lečenje u strujnim kadama pomoći delu tela na kome je postojao prelom da brže uspostavi normalnu funkciju?

Da. Takva terapija slabi spazam i omogućuje aktivnije pokrete ukočenih mišića, zglobova i tetiva.

Da li su strujne kade korisne pri lečenju istegnuća, uganuća, lumbaga i drugih slučajeva?

Da.