Terapija za poliomielitis (dečija paraliza)

Kakva je terapija za poliomielitis?

Apsolutno ležanje u postelji, otklanjanje bola i ukočenosti mišića i odgovarajuće snabdevanje organizma tečnošću i hranom.

Postoje li neki posebni lekovi kojima se leči poliomiolitis?

Ne.

Koriste li antibiotici u lečenju poliomielitisa?

Ne.

Treba li mišić koji je zbog poliomiolitisa paralizovan odmarati ili vežbati?

U toku akutne faze bolesti sve mišiće treba odmarati.

Postoji li terapija koja omogućuje otklanjanje bola i ukočenosti ili spazma mišića?

Da. Topli oblozi će mnogo koristiti u otklanjanju bola i spazma.

Može li se ova terapija primenjivati u toku akutne faze bolesti?

Da. Ona se naziva »terapija sestre Keni«.

Hoće li »terapija sestre Keni« izlečiti paralizu koja je već nastupila?

Neće.

Koliko dugo treba primenjivati terapiju odmora?

U toku prvih par nedelja, dok se temperatura ne vrati na normalu i dok ne prestanu bolovi i spazam.

Kakva je terapija po prestanku akutne faze poliomiolitisa?

Ukoliko nije došlo do paralize, nije potrebna nikakva posebna terapija. Ukoliko je paraliza postojala pacijent mora biti podvrgnut produženoj ortopedskoj i rehabilitacionoj terapiji u periodu rekonvalescencije i koju godinu posle nje.

Kada treba početi sa fizioterapijom?

Čim prestane akutna faza bolesti.

Koliko dugo treba primenjivati fiziotorapiju?

Godinu ili duže pod uslovom da dolazi do progresivnog poboljšanja.

Kakva je priroda produženog lečenja paralisanih mišića?

Oni se podvrgavaju masaži, aktivnim vežbama, a pacijent se ponovo navikava da ih koristi. Ovakvu terapiju treba da sprovodi hirurg ortoped ili terapeut specijalista. Oni će koristiti fizioterapiju, pomagala, hidroterapiju, posebne vežbe itd.