Termolabilan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Termolabilan, odnosi se na materiju koja se lako uništava putem toplote.

Preporuka strane: