Termostabilan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Termostabilan, odnosi se na materiju koja se ne uništava lako toplotom.

Preporuka strane: