Teško disanje, kašalj, kratak dah, bolest pluća, HOBP?!

Dijagnoza hronične opstruktivne bolesti pluća (HOBP) obično ne izaziva posebnu zabrinutost, kako u opštoj populaciji, tako ni kod onih koji boluju od ove bolesti.  Interesantno je da kada kažemo angina pektoris, infarkt srca, moždani udar…većina ljudi bude svesna ozbiljnosti ovih bolesti, dok dijagnoza HOBP ne zvuči zabrinjavajuće. Činjenice govore drugačije. Hronična opstruktivna bolest pluća je trenutno četvrti uzrok smrtnog ishoda, a predviđanja kažu da će 2020. godine biti treći uzrok smrti. Dok se stopa smrtnosti od moždanog udara i infarkta srca smanjuje, broj obolelih i umrlih od HOBP raste. Procenjuje se da kod nas 10% osoba iznad 40 godine života ima HOBP.

Da li je sve baš tako crno? Naravno da nije. HOBP je bolest koja se može sprečiti i lečiti, ukoliko se otkrije na vreme. Rano prepoznavanje bolesti sigurno pomaže u zaustavljanju njenog razvoja i usporava oštećenje plućne funkcije.

Kod većine obolelih direkatan krivac je pušenje. Što je pušački staž duži i količina popušenih cigareta veća, veća je i verovatnoća za nastanak HOBP. Bolest nastaje podmuklo i neprimetno. Prvi simptomi su kašalj i osećaj kratkog daha, tj. bržeg zamaranja u naporu. U početku se osećaj teškog disanjatesnih pluća i zaduvavanja javlja u većem naporu kao što je hod uz brdo ili penjanje uz stepenice, ali, sa progresijom bolesti i propadanjem plućne funkcije, tegobe se javljaju pri hodu po ravnom.

Nažalost HOBP se retko dijagnostikuje u početnom stadijumu. Mnogi pacijenti se javljaju lekaru tek kada  izgube preko 50% plućne funkcije.

Zlatan standard u dijagnostici HOBP je pregled plućne funkcije, tj. spirometrijaSpirometrija je jednostavan test, bezbolan, neškodljiv, može da se ponavlja više puta, te bi svakako trebao da bude deo sistematskog pregleda, posebno kod pušača. Savetuje se da se svaka osoba pušačkog staža 20 i više godina jednom godišnje uputi na spirometriju. Spirometrijom se mogu otkriti početni stadijum HOBP dok osoba još i ne oseća tegobe ili su one vrlo blage i ne remete životnu aktivnost. U ranim stadijumima, prestankom pušenja, prestaje i progresija bolesti, dok se u slučajevima teže HOBP, pored prestanka pušenja, uvode i lekovi.

Spirometrija – pregled plućne funkcije može da se obavi u ordinaciji Dr Jarić.