Test, amiloida – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Test, amiloida, test koji, ako pokazuje povišene vrednosti, ukazuje na prisustvo degene- racije u izvesnim organima tela.

Preporuka strane: