Test, Gvajakov – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Test, Gvajakov, test kojim se otkriva prisustvo krvi u stolici ili mokraći.

Preporuka strane: