Test interreakcije – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Test interreakcije, test kojim se utavrđuje da li se krv davaoca i primaoca mogu mešati, a da ne dođe do zgrušavanja.

Preporuka strane: