Test očinstva – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Test očinstva, test koji pokušava da dokaže da li je neka određena osoba mogla biti otac nekog deteta. Takvi testovi mogu da vrede samo u slučaju kada se dokazuje da određena osoba nije otac tog deteta.

Preporuka strane: