Test sedimentacije – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Test sedimentacije, vreme koje je potrebno da se crvena krvna zrnca u staklenoj cevčici stalože i izdvoje od seruma.

Preporuka strane: