Test, Šikov – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Test, Šikov, test kojim se određuje prijemčivost za difteriju.

Preporuka strane: