Test tolerancije kalijuma – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Test tolerancije kalijuma, proguta se neka kalijumova so. Ukoliko pacijent ima neadekvatnu funkdju nadbubrežnih žlezda, količina kalijuma u krvi če se zhatno povisiti.

Preporuka strane: