Tetanija (hipokalcemija) novorođenčeta

Šta je tetanija novorođenčeta?

Tetanija (hipokalcemija) je oboljenje koje se javlja tokom prve nedelje života, povezano s razdražljivošću, izuzetnom uznemirenošću, trzajima i ponekada grčevima.

Šta prouzrokuje tetaniju?

Tetaniju prouzrokuje smanjena količina kalcijuma u krvi. Nju može da prouzrokuje i oštećena funkcija paratireoidnih žlezda ili bubrega, ili davanje detetu mleka koje ima veću srazmeru fosfora prema kalcijumu, nego što je normalno.

Da li se tetanija javlja kod novorođenčadi koja se hrane dojenjem?

Tetanija se ređe javlja kod novorođenčadi koja se hrane dojenjem, nego kod novorođenčadi koja se hrane pomoću bočice, budući da materino mleko ima odgovarajuću srazmeru fosfora i kalcijuma.

Kakav pregled pomaže postavljanju pouzdane dijagnoze?

Pre svega pregled krvi pomoću koga se utvrđuje količina kalciju­ma u njoj.

Kako se leči tetanija novorođenčeta?

Novorođenčetu se intravenozno daje rastvor kalcijuma, a zatim mu se u hranu stavljaju rastvori koji sadrže kalcijum.

Šta može da se dogodi ako se ne postupi na ovaj način?

Novorođenče će postati još nemirnije i počeće da dobija grčeve. Ako se kalcijum ne da brzo, stanje može da postane ozbiljno.

Da li tetanija može da se spreči?

Da, dojenjem novorođenčeta ili stavljanjem kalcijuma u svaku bočicu njegove hrane.