Tetanus (Zli grč)

Šta je tetanus i šta ga prouzrokuje?

Tetanus je akutna infektivna bolest koja izaziva spazam mišića i grčeve. Zbog spazma viličnih mišića, bolest je dobila i ime »zli grč«. Prouzrokuje je jedan bacil koji može da opstane u životu i na izuzetnoj toploti (do 140°C) ili hladnoći više godina jer stvara interne spore koje mogu da se aktiviraju mnogo docnije pošto uđu u ljudsko telo.

Kako se tetanus prenosi?

Klica je široko rasprostranjena po čitavom svetu, naročito u tlu koje je zatrovano ili nađubreno životinjskim ili ljudskim izmetom. Rane, naročito duboke probojne rane koje su zagađene, predstav­ljaju izvanredno mesto za razvoj tetanusa. Klica stvara toksin koji dejstvuje na nerve u mozgu i kičmenoj moždini i vodi mišićnim spazmima i grčenjima. Ako kočenje zahvati i mišiće obraza javlja se karakteristični izraz: lice stisnutih vilica i unakaženo bolom.

Koliki je period inkubacije kod tetanusa?

Između pet i deset dana, ali može da varira i od dva dana do dva meseca.

Kako se postavlja dijagnoza tetanusa?

Razmatra se istorija nedavne rane ili operacije. Rana je po izgledu zaražena a na osnovu kultura gnoja utvrđuje se prisustvo klice tetanusa. Simptomi moraju da se razlikuju od simptoma meningi­tisa, besnila ili drugih oboljenja.

Kako tetanus može da se spreči?

Upotrebom:
a. Tetanusnog toksoida — za aktivnu imunizaciju ljudi izloženih ranjavanju, kao što su vrtlari, ratari, vojnici, mehaničari, deca, sportisti. Imunitet pomoću toksoida dugo traje, ali je najbolje da se on obnovi revakcinacijom, koje se daju otprilike svake četvrte godine, a takođe i pri ranjavanju.
b. Tetanusnog antitoksina (TAT) — za pasivnu imunizaciju. Kada dođe do ranjavanja, ovakva imunizacija pruža kratkotrajnu zaštitu.
Kod nas se profilaktično cepljenje (vakcinacija) dece protiv tetanusa sprovodi zajedno sa zaštitnom vakcinom protiv dif­terije i velikog kašlja (DTP).

Kakvi su izgledi posle pojave tetanusa?

To zavisi od toga koliko je hitno lečenje preduzeto. Stopa smrtnosti je veoma visoka, naročito kod vrlo mladih i vrlo starih osoba. Stopa smrtnosti kreće se od trideset do sto posto. Ako pacijent preživi prvih devet do deset dana, smatra se da su njegovi izgledi za potpun oporavak poboljšani.

Kako se leči tetanus?

a. Velikim dozama antibiotika.
b. Davanjem tetanusnog antitoksina u velikim dozama.