Tibiofibularan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Tibiofibularan, odnosi se na tibiju i fibulu, dve kosti potkolenice.

Preporuka strane: