Tikovi kod dece – vrste, uzroci i lečenje tikova

Šta su tikovi?

To su iznenadni pokreti delova lica ili tela koji naizgled nemaju nikakvu svrhu.

U kom su dobu najčešće sreću tikovi?

Između sedme i desete godine života.

Koji su najčešći tikovi?

Namigivanje, trzaji glavom, grčenje lica, trzanje ramenom, proizvođenje zvukova nalik na izhrkavanje ili kašalj, grčenje usta.

Šta prouzrokuje tikove?

Oni mogu nastati zbog nadražaja ili bolesti. Na primer, tik kašljanja može nastati zbog prave prehlade, ili tik namigivanja kao rezultat iritacije ili infekcije oka.

Šta uslovljava da se tikovi nastave?

Čak i kad nestane početni nadražavajući činilac, pokreti se mogu nastaviti. Ovo često počinje kao voljni pokret, ali dete kasnije ne mora čak biti ni svesno da pravi ovakve pokrete.

Jesu li tikovi znak nervoze?

Da. Kod većeg broja dece oni su prouzrokovani emocionalnim problemima koji su verovatno u vezi sa kućom ili školom ili prilagođavanjem deteta na društvo vršnjaka.

Da li se tikovi često ponavljaju u toku dana?

Da. Svakih nekoliko minuta do svakih nekoliko sekundi.

Da li je normalno da jedan tik zameni drugi?

Da.

Može li dete voljno zaustaviti tik?

U početku može, kasnije ne.

Treba li dete kazniti ili ukoriti zbog tika?

Ne. Prekorevanje može pojačati ili pogoršati stanje.

U kom dobu tikovi obično sami po sebi prestaju?

Između devet i jedanaest godina.

Kakvo je uobičajeno psihijatrijsko lečenje tikova?

Kada se ustanovi da je tik prouzrokovan ličnim problemima ili nekim lošim prilagođavanjem, psihijatrijsko lečenje se usmerava na uzročnu teškoću deteta a ne na lečenje samog tika.

Mogu li se tikovi nastaviti i do doba zrelosti?

Povremeno mogu. Kada do ovoga dođe pacijent nije svesan da ih pravi.

Kakvo je lečenje tikova?

U početku, pre no što dođe do usađene navike, najbolje je ne obazirati se. Većina, devedeset odsto njih, prestaće sami po sebi. Ali ako se tik nastavi treba tražiti lekarski ili psihijatrijski savet.