Tinitus ili zujanje u ušima

Zakazivanje pregledaMolimo Vas sačekajte Slanje mejla ...


Telefoni:

Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Pošaljite E-mail

Pitanje za doktore

Molimo Vas sačekajte Slanje mejla ...


Telefoni:

Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Tinitus ili zujanje u ušima, šum u ušima ili u glavi je percepcija zvuka, bez postojanja spoljašnjeg izvora zvuka. Pacijenti ga najčešće opisuju kao šum u uhu, pištanje, cvrčanje, tutnjanje u ušima ili u glavi. Zujanje u uhu može da nastane iz različitih razloga, a postoji i mogućnost da je simptom nekih neuroloških oboljenja. Na žalost, samo 2 -6% pacijenata sa tinitusom potraži pomoć lekara.

Tinitus zujanje u ušima

Simptomi tinitusa

Pacijenti tinitus najčešće opisuju kao šum, pištanje, cvrčanje, tutnjanje u ušima, glavi. Šum u ušima može da bude stalan i traje neprestano, a može da se javlja i popvremeno. U oba slučaja, ukoliko potraje, potrebno je da se osoba sa šumom u ušima i glavi javi lekaru.

Subjektivan i objektivan tinitus

Zujanje u ušima i glavi, odnosno tinitus, može da bude objektivan, što znači da izvor zvuka postoji negde u telu. Na primer, turbulentan tok krvi kroz velike krvne sudove, ili treperenja malih mišića uva ili mekog nepca, koja se takođe mogu čuti u uvu. Tad obično govorimo o pulsativnom tinitusu. Drugu grupu u ovoj podeli čini subjektivni tinnitus, gde ne postoji spoljašnji izvor zvuka, ali se zvuk percipira u ušima ili glavi.

Zašto nastaje tinitus?

Tinitus može da nastane iznenada nakon izlaganja nekoj velikoj buci, posle  upale uva, ili da prati akutnu nagluvost, kao i posle povrede. Može da bude stalan ili povremen. Šum u ušima može da nastane postepeno, kad se zvuk prvo primećuje u potpunoj tišini, ili nakon nespavanja, kod umora ili izlaganja buci. Često pojavi tinitusa prethodi neki stresan događaj.

Tinitus šum u ušima

Zvuk može da bude pisutan samo u jednom uvu, oba uva ili u glavi. Obično jednostrani tinnitus zahteva detaljniju dijagnostiku, jer može da bude simptom nekih neuroloških oboljenja.

Stalno prisustvo zvuka u glavi ili ušima kod ljudi razvija uznemirenost, zabrinutost, strah da boluju od neke teške bolesti, nemogućnost koncentracije, probleme sa spavanjem, depresiju, anksioznost.

Zašto i kako nastaje tinnitus nije u potpunosti jasno, ali su napravljeni veliki koraci u razumevanju ovog problema. Istraživanjima na animalnim i humanim modelima danas se zna da tinnitus predstavlja jednu široku grupu poremećaja ili simptom centralnog nervnog sistema, koji nastaje zbog  promena u neuralnim mrežama na različitim nivoima centralnog nervnog sistema.Smatra se da je simptom disfunkcionalne ili pogrešne neuroplastičnosti mozga. A uzrok ovom problemu je deprivacija ulaznog auditivnog signala ili, jednostavnije rečeno, oslabljen sluh. Drugi uzrok je izmenjen ili pojačan ulazni signal iz somatosenzornog sistema. Na polju veze između genetike i tinitusa se rade brojna istraživanja.

Predispoziciju za nastanak zujanja u ušima imaju ljudi koji su izloženi buci, koji slabije čuju, ljudi sa posebnim psihološkim profilom, ljudi stariji od 60 godina, dijabetičari.

Preko 70 miliona ljudi u Evropi  je nekad imalo tinitus, a za 6 miliona je ovo stanje predstavljalo zdravstveni problem. U Zapadnoj Evropi svega 13 miliona ljudi potraži pomoć lekara zbog ovog problema. Najčešće zato jer su zabrinuti da boluju od neke teške bolesti ili ne mogu da spavaju zbog zujanja u ušima.

Lečenje tinitusa

Sigurno je da svaki pacijent sa ovim problemom poželi uspešno lečenje zujanja u ušima. U svetu postoje Tinitus klinike koje se bave samo pacijentima sa tinitusom. Kod nas, mnogi lekari i dalje imaju običaj da kažu: To je nešto sa čim treba da živite.

Lečenje tinitusa zujanja u uhu

Iako su lečenje tinitusa, kao i dijagnostika tinitusa, priznati kao usluge od strane RFZO, retko gde se u sistemu državne zdravstvene zaštite neko bavi ovim problemom. Nije definisano ni ko treba da se bavi ovim pacijentima, a i edukacija iz ove oblasti je siromašna.

Za pacijenta sa tinitusom treba odvojiti  između 45 minuta, do sat vremena, što je u našim zdravstvenim ustanovama nemoguće.

Tinitus je multidisciplinarni problem, pa mu tako treba i pristupiti. Potreban je pregled otirinolaringologa koji je upućen u ovu problematiku, pregled audiologa, pregled neurologa, pregled psihologa, ponekad psihijatra, pregled fizijatra i maksilofacijalnog hiruga. Kako tinitus nastaje zbog različitih uzroka, a različitim nivoima se generiše i predstavlja široku grupu poremećaja, tako ni lečenje nije jednostavno i brzo.

Dobra dijagnostika kojom se procenjuje stanje sluha, psihološki profil, način života, prateća oboljenja, analiza upitnika o stepenu hendikepa kojeg uzrokuje tinitus, anksiozno depresivne skale, pomoći će lekaru specijalisti da odredi da li je pacijentu potrebna pomoć i kako da tu pomoć dobije.

Tinitus se tretira na različite načine. U terapiji se koriste medikamenti, tinitus retrening terapija, kognitivna bihejvioralna terapija, pomaže hiperbarična komora, low laser terapija. Ponekad je dovoljno samo savetovanje i edukacija pacijenta sa tinitusom. Za lečenje zujanja u uhu upotreba slušnih pomagala i maskinga neretko je od velike pomoći. Važno je da pacijent zna da je lečenje proces u kome učestvuje zajedno sa lekarom i da traje dugo.