Tipiziranje – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Tipiziranje, određivanje krvnih grupa osoba, pre no što se da transfuzija; određivanje soja klica.

Preporuka strane: