Tireoglosna cista – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Tireoglosna cista, cista smeštena s prednje strane vrata, sastavljena od čelija koje potiču od jezika i tireoidne žlezde. Obično kod dece i mlađih osoba.

Preporuka strane: