Tirohioidan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Tirohioidan, odnosi se na tireoidnu hrskavicu, Adamovu jabučicu, koja sačinjava deo organa glasa i hioidne kosti smeštene ispod brade.

Preporuka strane: